zarząd cechu

Zarząd Cechu:

Starszy Cechu – Gubernat Tadeusz

Podstarszy Cechu – Lizak Józef

Podstarszy Cechu – Pasternak Jerzy

Sekretarz – Gębiś Piotr

Skarbnik - Król Aleksander

Członek Zarządu - Zyguła Marek

Członek Zarządu - Kowal Jan

Członek Zarządu - Biedroń Adam