przystąp do nas

PRZYSTĄP DO CECHU

Aby przystąpić do Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców wymagane są następujące dokumenty:

  1. Wypełniona deklaracja przynależności do Cechu - do pobrania tutaj

  2. Dyplom mistrzowski/Dyplom ukończenia liceum/technikum/szkoły wyższej - kserokopia