o cechu

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej

Cech zrzesza 102 rzemieślników, szkolą w swoich zakładach 438 młodocianych pracowników  w różnych zawodach, którzy to po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują dyplom czeladnika. Są to zakłady wysokiej klasy, ciągle rozwijające się dostosowując swoje usługi i produkcję do potrzeb rynku, przez co staja się konkurencyjne. Celem jest rozwój środowiska rzemieślniczego.

Nadrzędnymi celami Cechu są: