Dni Rzemiosła

Uroczyste świętowanie Dnia Rzemiosła, połączone z obchodami 5-lecia powstania Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie i poświęceniem sztandaru szkoły oraz nadaniem szkole imienia Bł. Karoliny Kózkówny, odbędzie się dnia 30 sierpnia 2014r w Pilźnie.

 

Umowy w celu przygotowania zawodowego

Gimnazjalisto!!!

Już od 18 sierpnia 2014 r. w Cechu będą spisywane umowy w celu przygotowania zawodowego. W tej sprawie należy umówić się z pracodawcą w Cechu na podpisanie umowy. Więcej informacji pod nr telefonu 14 642-25-27

DOKUMENTY WYMAGANE DO PODPISANIA UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO UCZNIA MŁODOCIANEGO

Do Cechu należy dostarczyć:

- Świadectwo ukończenia przez ucznia gimnazjum (ksero 2x),

Strony