Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej 3.IX.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się 3 września 2016 roku (sobota).Program:

Drodzy Pracodawcy !

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przypomina, że dla umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, podpisanych z pracodawcami w 2013 roku  zgodnie  z §11 rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007 roku  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy  wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U.

EGZAMIN CZELADNICZY UCZNIÓW KLAS TRZECICH 2016 ROK

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o kompletowaniu dokumentów do egzaminów czeladniczych uczniów klas trzecich. Dokumenty należy złożyć w biurze Cechu do 25 maja br.

Dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego:

1) Wniosek  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (załącznik do pobrania tutaj)

Strony