ROZLICZENIA ROCZNE PIT 2016

Biuro Rachunkowe CRiP oferuje szybkie i rzetelne rozliczanie rocznych zeznań podatkowych z przysługującymi ulgami i odliczeniami.

Rozliczamy dochody osiągnięte zarówno w
Polsce, jak i zagranicą.

Przypominamy o konieczności złożenia zeznania podatkowego we właściwym Urzędzi
e Skarbowym do końca kwietnia 2016 roku!