PRZYSTĄP DO CECHU

Aby przystąpić do Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców wymagane są następujące dokumenty:

  1. Wypełniona deklaracja przynależności do Cechu - do pobrania tutaj

  2. Dyplom mistrzowski/Dyplom ukończenia liceum/technikum/szkoły wyższej - kserokopia

  3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – kserokopia

  4. Wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów - kserokopia

  5. Decyzja o nadaniu numeru NIP – kserokopia

  6. Rejestracja zakładu - do pobrania tutaj