Kompletowanie dokumentów do egzaminu czeladniczego

Drodzy Rzemieślnicy, przypominamy iż do 31 maja 2017r. w Biurze Cechu nalezy złożyć komplet dokumentów do egzaminu czeladniczego waszych pracowników młodocianych kończących III klasę.

wniosek : wniosek_ecz12.pdf

komplet dokumentów to:

  1. Wniosek wypełniony i podpisany przez kandydata do egzaminu czeladniczego
  2. Zdjęcie (czytelnie podpisane, format legitymacyjny)
  3. Dowód opłaty za egzamin
  4. Umowa o pracę w celu przygotowani zawodowego