EGZAMIN CZELADNICZY UCZNIÓW KLAS TRZECICH 2016 ROK

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina o kompletowaniu dokumentów do egzaminów czeladniczych uczniów klas trzecich. Dokumenty należy złożyć w biurze Cechu do 25 maja br.

Dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego:

1) Wniosek  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (załącznik do pobrania tutaj)

2) Zdjęcie legitymacyjne ucznia podpisane z tyłu (imię, nazwisko, data urodzenia)

3) Oryginał dowodu wpłaty na egzamin na konto Izby Rzemieślniczej w Tarnowie (ważne, aby

w tytule wpłaty napisać imię i nazwisko ucznia/uczniów) – nr rachunku bankowego Izby:

BSR Tarnów – 7385 8900 0602 5009 2510 1500 01

* Opłata za egzamin czeladniczy od 1 kwietnia 2016 r. wynosi – 642 zł.

4) Kserokopia umowy o pracę

*W przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć kserokopie wszystkich umów o pracę wraz ze świadectwami pracy

5) Zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu podpisane przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech (wymagane uregulowanie zaległych składek członkowskich)

6) Świadectwo ukończenia szkoły - w czerwcu

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 14 642-25-27 lub w biurze Cechu.