Egzamin czeladniczy uczniów klas trzecich

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców przypomina o kompletowaniu dokumentów do egzaminów czeladniczych uczniów klas trzecich. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach dokumenty należy złożyć w biurze Cechu do końca maja.
 

Dokumenty wymagane do egzaminu czeladniczego:

1) Wniosek  o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (załącznik)

2) Zdjęcie legitymacyjne ucznia podpisane z tyłu

3) Dowód wpłaty na egzamin na konto Izby Rzemieślniczej (ważne, aby w tytule wpłaty napisać imię i nazwisko ucznia/uczniów)

4) Kserokopia umowy o pracę

5) Zaświadczenie o ukończeniu nauki z Cechu  (wymagane uregulowanie zaległych składek członkowskich)

*6) Świadectwo ukończenia szkoły - w czerwcu

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 14 642-25-27 lub w biurze Cechu.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (pdf)