Drodzy Pracodawcy !

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przypomina, że dla umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, podpisanych z pracodawcami w 2013 roku  zgodnie  z §11 rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007 roku  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy  wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. 2007, Nr 77 poz.518 z późn.zm.) ostateczny termin na złożenie wniosku o wypłatę refundacji upływa z dniem 31 lipca 2016 roku, o czym informuje  § 2 punkt 7 umów o refundację zawartych w 2013 roku.

Wniosek złożony przez pracodawcę po tym terminie nie zostanie zrealizowany.Według powyższego miesiąc sierpień 2016 z umów zawartych w roku 2013 nie będzie refundowany.