Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej

Cech zrzesza 102 rzemieślników, szkolą w swoich zakładach 438 młodocianych pracowników  w różnych zawodach, którzy to po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują dyplom czeladnika. Są to zakłady wysokiej klasy, ciągle rozwijające się dostosowując swoje usługi i produkcję do potrzeb rynku, przez co staja się konkurencyjne. Celem jest rozwój środowiska rzemieślniczego.

Nadrzędnymi celami Cechu są:

  • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza
  • spisywanie i rejestrowanie umów uczniowskich
  • nadzór nad przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych
  • wydawanie rzemieślnikom szkolących uczniów, pełnej dokumentacji niezbędnej w trakcie szkolenia
  • organizowanie bezpłatnych szkoleń z zakresu BHP i ppoż. dla zrzeszonych rzemieślników, ich kadry pracowniczej oraz młodocianych pracowników
  • biuro Cechu świadczy usługi w zakresie doradztwa  finansowego, rozliczenia ksiąg przychodów i rozchodów, dokumentacji ZUS, rozliczenia poniesionych kosztów za szkolenie młodocianych pracowników do OHP, rozliczanie PIT-ów rocznych
  • organizowanie szkoleń prowadzonych  przez Inspekcję Pracy (zagrożenia i wypadki)
  • co roku w ostatnią niedzielę czerwca organizuje autokarową pielgrzymkę rzemiosła na Jasną Górę dla rzemieślników i ich rodzin, by uczestniczyć wraz z pocztem sztandarowym we mszy św. z okazji ogólnopolskiego święta rzemiosła
  • organizowanie corocznego wyjazdu we wrześniu na Małopolską Pielgrzymkę Rzemiosła do Kalwarii Zebrzydowskiej
  • reprezentowanie interesów rzemiosła na zewnątrz

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej jest zrzeszony w Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie której to podstawową działalnością jest szkolenie w zawodach. Nauka w rzemiośle jest powszechnie uznawana jako dająca wysoko wykwalifikowaną kadrę, na co niewątpliwy wpływ ma nauka praktyczna pod bezpośrednia opieką mistrza szkolącego. Izba Rzemieślnicza oraz zrzeszone w niej Cechy tworzą warunki zapewniające prawidłowy przebieg nauki zawodu.

Dyplom Czeladnika i Dyplom Mistrzowski wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Tarnowie jest honorowany na całym świecie. Kwalifikacje zawodowe rzemieślników decydują o poziomie jakości wykonywanych usług, dlatego też  Izba Rzemieślnicza w Tarnowie podejmuje starania o powołanie jak największej ilości Komisji Egzaminacyjnych Czeladniczo – Mistrzowskich.

W chwili obecnej przy Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie działają

42 Komisje Egzaminacyjne w niżej wymienionych zawodach:

1

BETONIARZ ZBROJARZ

711402

2

BLACHARZ

721301

3

BLACHARZ SAMOCHODOWY

721306

4

CIEŚLA

711501

5

CUKIERNIK

751201

6

DEKARZ

712101

7

ELEKTROMECHANIK

741201

8

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

741203

9

ELEKTRYK

741103

10

FOTOGRAF

343101

11

FRYZJER

514101

12

KAMIENIARZ

711301

13

KUCHARZ   KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

512001   512002

14

KOMINIARZ

713303

15

LAKIERNIK

713201

16

LAKIERNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

713203

17

MALARZ TAPECIARZ

713101

18

MECHANIK POJADÓW SAMOCHODOWYCH

723103

19

MECHANIK PRECYZYJNY

731103

20

MECHANIK- OPERATOR POJAZDÓW 1 MASZYN ROLNICZYCH

834103

21

MONTER INSTALACJI GAZOWYCH

712603

22

MONTER SIEC! GAZOWYCH

712610

23

MONTER SiECI WODNYCH 1 KANALIZACYJNYCH

712612

24

MONTER INSTALACJI 1 UZRĄDZEN SANITARNYCH

712604

25

MONTER SIEC! INSTALACJI 1 UZRĄDZEN SANITARNYCH

712616

26

MONTER IZOLACJI BUDOWLANYCH

712401

27

MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

712403

28

MONTER ELEKTRONIK

742102

X

MONTER ZABUDOWY 1 ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

712905

30

MURARZ

711202

31

MURARZ TYNKARZ

711204

32

OPERATOR URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SZKLARSKIEGO

818116

33

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

722307

34

PIEKARZ

751204

35

POSADZKARZ

712204

36

RZEŹNIK WĘDLINIARZ

751105

37

WĘDLIN IARZ

751107

38

STOLARZ

752205

39

ŚLUSARZ

722204

40

TAPICER

753402

41

TARTACZNIK

752309

42

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

712904

Tytuły kwalifikacyjne uzyskane w rzemiośle zawsze były i są potwierdzeniem posiadania wiedzy na najwyższym poziomie i co najważniejsze są respektowane w krajach Unii Europejskiej gdyż są świadectwem posiadania wysokich kwalifikacji.

Zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjum do dalszego zdobywania konkretnego zawodu, atrakcyjnego i zgodnego z posiadanym talentem.

 

Tags: