Kompletowanie dokumentów do egzaminu czeladniczego

Drodzy Rzemieślnicy, przypominamy iż do 31 maja 2017r. w Biurze Cechu nalezy złożyć komplet dokumentów do egzaminu czeladniczego waszych pracowników młodocianych kończących III klasę.

wniosek : wniosek_ecz12.pdf

komplet dokumentów to:

  1. Wniosek wypełniony i podpisany przez kandydata do egzaminu czeladniczego
  2. Zdjęcie (czytelnie podpisane, format legitymacyjny)
  3. Dowód opłaty za egzamin
  4. Umowa o pracę w celu przygotowani zawodowego

Umowy w celu praktycznej nauki zawodu

Gimnazjalisto !

      Zaczął sie ostatni miesiąc wakacji, pamiętaj aby przed rozpoczęciem roku szkolonego podpisać umowę w celu praktycznej nauki zawodu z wybranym przez siebie pracodawcą. Umowy podpisywane są w Cechu po 15 sierpinia w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. W dniu spisywania umowy należy przynieść:

Strony