Umowy w celu praktycznej nauki zawodu

Gimnazjalisto !

      Zaczął sie ostatni miesiąc wakacji, pamiętaj aby przed rozpoczęciem roku szkolonego podpisać umowę w celu praktycznej nauki zawodu z wybranym przez siebie pracodawcą. Umowy podpisywane są w Cechu po 15 sierpinia w godzinach od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. W dniu spisywania umowy należy przynieść:

Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej 3.IX.2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się 3 września 2016 roku (sobota).Program:

Drodzy Pracodawcy !

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przypomina, że dla umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, podpisanych z pracodawcami w 2013 roku  zgodnie  z §11 rozporządzenie MPiPS z dnia 26 kwietnia 2007 roku  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy  wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U.

Strony